குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பைப் படிக்கத் தொடங்கும் முன்

Author: G. ABDUR RAHIM
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Rs. 100.00

In Stock !

Order now & get your book in 2-3 Business Days.
Free shipping in India if total order amount exceed Rs 0/-, Else add Rs 100/- as delivery charges.

Qty: 
To buy, Sign in to turn on 1-Click ordering.

Book Summary of குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பைப் படிக்கத் தொடங்கும் முன்

குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பைப் படிக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கும் சில இடங்களில் புரிந்துகொள்வதில் சிரமம் உள்ளது. விளக்கம் இருந்தால் புரிந்துகொள்ள எளிதாக இருக்கும் என்கிற கோரிக்கைகள் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தன.
குர்ஆனின் வரலாறு, அதன் அமைப்பு முறை, மனனமாக இருந்த குர்ஆன் எழுத்து வடிவில் எப்படிப் பதியப்பட்டது, பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கான காரணங்கள், ஆரம்ப காலத்தில் இதற்கான முயற்சிகள் எவ்வாறு இருந்தன போன்ற முக்கிய தகவல்களை வாசகர்களுக்குச் சொல்ல வேண்டும் என எழுதப்பட்ட நூல்.
‘‘குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பைப் படிக்கத் தொடங்கும் முன்'' எனும் தலைப்பில் அந்த முக்கியத் தகவல்களை எல்லாம் தொகுத்து குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பைப் படிக்கும் அனைவருக்கும், படிக்கத் தொடங்குவதற்கு முன்பாகப் பயன்படும் வகையில் ஆதாரப்பூர்வமான பல தகவல்களுடன் இருக்கும் நூல்.

 


About The Author


Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year June 2021
ISBN-13 978-81-232-03
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 120 Pages

Please note: All products sold on iftchennai.in are brand new and 100% genuine.

Book Reviews of குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பைப் படிக்கத் தொடங்கும் முன்
0.0
Average Rating
Based on 0 ratings
Have you used this product?
Review it Now.
You have rated this product
    Book: குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பைப் படிக்கத் தொடங்கும் முன் by G. ABDUR RAHIM
    ISBN Number: 978-81-232-03,